In onderstaand overzicht vind je de verantwoordelijkheden terug van de raad van bestuur. Bij vragen kan je zo zien bij wie je terecht kan.


Steven Luyckx (voorzitter)

 • Vergaderingen bijwonen van de KBKB
 • Contactpersoon sportief beleid jeugd
 • Contactpersoon jeugdweekendcomité
 • Verantwoordelijke implementatie Twizzit (communicatieplatform/website/nieuwsbrief)
 • Opvolgen kerntrainers/spelers (in samenwerking met Bart Havermans)

 

Ine Vandenhouten (wedstrijdsecretaris)

 • Wedstrijdformulieren in orde brengen zodat deze correct en tijdig worden ingeleverd
 • Wedstrijdverschuivingen regelen voor alle ploegen
 • Contactpersoon sponsoring
 • Contactpersoon promotie en initiatiecomité
 • Verantwoordelijke kledij (in samenwerking met Renate Amelinckx)
 • Verantwoordelijke aankoop sportmateriaal

 

Diana Buijs (secretaris)

 • Tijdig inschrijven van de ploegen in competitie/beker
 • Mailbox hoevenen@korfbal.be beheren en mails aan de juiste personen bezorgen
 • Ledenadministratie up to date houden
 • Licenties in orde brengen
 • Verzekeringsgevallen in orde brengen

 

Andrea De Dijcker (penningmeester)

 • Boekhouding voeren
 • Inning lidgelden/andere betalingen opvolgen

 

Marc Verhaert (accommodatiemanager)

 • Verantwoordelijk voor het onderhoud van
  • Kantine/kleedkamers
  • Materiaalruimte
  • Palen/pinnen

 

Ann Momerency (ombudsvrouw)

 • Vragen van leden beantwoorden / problemen oplossen
 • Mailbox HKCbestuur@gmail.com beheren
 • Contactpersoon recreanten
 • Contactpersoon jeugdcomité
 • Contactpersoon feestcomité

 

Bart Havermans (bestuurslid)

 • Zaaluren regelen voor trainingen en wedstrijden
 • Scheidsrechters regelen voor wedstrijden
 • Vrijwilligers zoeken voor zaalinkom/wedstrijdklok/schotklok
 • Vrijwilligers zoeken voor sproeien van het veld
 • Contactpersoon gewestelijke ploegen
 • Contactpersoon organisatie laddertornooi
 • Contactpersoon organisatie recreantentornooi
 • Opvolgen kerntrainers/spelers (in samenwerking met Steven Luyckx)

 

Renate Amelinckx (bestuurslid)

 • Vrijwilligers zoeken voor toogdienst
 • Tijdige opening kantine voorzien voor trainingen en wedstrijden
 • Sleutels kantine verdelen en opvolgen
 • Contactpersoon keukenteam
 • Verantwoordelijke verhuur kantine
 • Verantwoordelijke kledij (in samenwerking met Ine Vandenhouten)