Alle leden zijn hartelijk welkom op onze Jaarlijkse Algemene Vergadering. Je kan je stem uitbrengen vanaf 16 jaar en je aanwezigheid wordt beloond door een drankbon.
Steunende leden hebben geen stemrecht.
Kan je niet aanwezig zijn en wil je toch je stem laten horen, dan kan je een ander lid volmacht geven door het formulier dat je toegestuurd werd via Twizzit in te vullen.
Andere formulieren worden niet aanvaard en je kan slechts van één persoon volmacht krijgen.

Tot slot nog even meegeven dat we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Indien u hierin geïnteresseerd bent, heeft u nog tot vrijdag (25/3) om u te melden bij Nick Van Noten.

Tot zaterdag!