Gedragscode HKC

Als bestuur hebben we ervoor gekozen om een gedragscode in te voeren voor de spelers, de trainers, de ouders, de supporters en de bestuursleden zelf.

Als club stellen wij ons tot doel om niet alleen te focussen op de sportieve ontwikkeling van spelers maar ook op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van onze spelers.

Een gedragscode kan hierbij helpen en vormt de basis voor de goede afspraken die wij in onze club willen behartigen. Zo willen we er aan bijdragen dat elke speler de bescherming en veiligheid vindt binnen de vereniging, die hij/zij nodig heeft om zich op sportief gebied te kunnen ontplooien.